Czym jest depozyt notarialny? Wszystko co musisz o nim wiedzieć

Czym jest depozyt notarialny? Wszystko co musisz o nim wiedzieć

W prawie cywilnym zawartych zostało przynajmniej kilka różnych sposobów pozwalających na skuteczne zabezpieczenie zapłaty ceny. Jednym z nich jest depozyt notarialny. Czym jest i jak działa?

Co warto wiedzieć o depozycie notarialnym?

Depozyt notarialny stanowi jeden ze sposobów pozwalających na skuteczne zabezpieczenie transakcji od strony finansowej. Choć jest to niezwykle skuteczna forma, to jednak pomimo tego nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością, na co wpływ może mieć przede wszystkim brak świadomości społeczeństwa co do istnienia tego sposobu zabezpieczenia oraz korzyści, jakie ze sobą niesie.
Kwestie związane z depozytem notarialnym uregulowane zostały za pośrednictwem ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z zapisami ustawy notariusz może przyjąć na przechowanie w celu wydania innej osobie lub jej prawnemu następcy papierów wartościowych bądź pieniędzy zarówno w polskiej, jak i obcej walucie. Każde przyjęcie środków do depozytu wymaga przez notariusza sporządzenia protokołu oraz zaksięgowania środków na koncie depozytowym. Warto przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że każdy notariusz zobowiązany jest do posiadania specjalnego konta bankowego przeznaczonego tylko i wyłącznie do celów depozytowych. W sporządzonym protokole muszą znaleźć się ściśle określone informacje dotyczące tego kiedy i komu notariusz może wypłacić środki z depozytu. Notariuszowi nie mogą być przekazywane środki inne niż pieniądze i papiery wartościowe, pod warunkiem, że mają one formę dokumentu.

Kiedy najkorzystniej jest zastosować depozyt notarialny?

Depozyt notarialny stosowany jest najczęściej w przypadku zawierania umów pomiędzy stronami, na podstawie której jedna z nich będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej świadczenia w określonej wysokości. Bardzo często stosowane jest to przez osoby decydujące się na zakup mieszkania bądź sprzedaż mieszkania. Depozyt wykorzystywany jest przede wszystkim w przypadku, gdy cena zapłaty ma być uregulowana ze środków własnych kupującego. Dzięki temu sprzedający będzie miał pewność, że druga strona zawierająca z nim umowę będzie posiadała odpowiednie środki na dokonanie zapłaty. To także zabezpieczenie dla kupującego, który ma pewność, że środki zostaną przekazane sprzedającemu tylko i wyłącznie w przypadku gdy spełni on określone umową warunki.

Depozyt notarialny a bezpieczeństwo

Chodź depozyt notarialny jest niedocenianą metodą, warto zdawać sobie sprawę z tego, że jest on nie tylko najskuteczniejszym, ale i jednym z najbezpieczniejszych zabezpieczeń dla zawieranych transakcji. Najlepsze potwierdzenie tego, że w przypadku zawierania transakcji kupujący dysponuje odpowiednią kwotę do zawarcia umowy.
Dlaczego warto zdecydować się na depozyt notarialny?
Wykorzystywanie depozytu notarialnego ma mnóstwo korzyści, o których warto wiedzieć. To przede wszystkim:

  • zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami;
  • dobre i sprawiedliwe zabezpieczenie, które chroni interesy obu stron zawierających transakcje;
  • potwierdzenie posiadania przez kupującego odpowiednich środków na realizację transakcji;
  • transakcja zawierana jest u notariusza, który jest osobą zaufania publicznego,
  • pieniądze z depozytów wypłacane są wyłącznie w momencie, w którym zostają spełnione wszystkie warunki umowy.

Czy możliwa jest strata depozyty notarialnego?

Mając na względzie obecnie obowiązujące przepisy, w świetle prawa nie ma możliwości straty ani zajęcia depozytu z jakiegokolwiek tytułu. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że rachunek depozytowy jest specjalnym i odrębnym rachunkiem bankowym przeznaczonym tylko i wyłącznie do celów depozytowych, a żaden notariusz nie ma praw do swobodnego dysponowania nim. Dodatkowo czynność związana z wypłaceniem i wpłaceniem pieniędzy jest objęta tajemnicą zawodową notariusza, dlatego też nikt poza nim i stronami zawierającymi transakcji nie może się o tym dowiedzieć.

 

Źródlo: https://www.budrem.pl/aktualnosci/artykul&id=159

Comments are closed.