Kredyty hipoteczne w Polsce dla cudzoziemców

Kredyty hipoteczne w Polsce dla cudzoziemców

Kredyt hipoteczny w naszym kraju mogą otrzymać nie tylko obywatele, ale także cudzoziemcy. Jednak warto wiedzieć, że proces przyznania kredytu wygląda wówczas inaczej. Warto dowiedzieć się jakie wymogi w takiej sytuacji musi spełnić obcokrajowiec oraz na co zwraca uwagę bank. Poniżej najważniejsze informacje, jakie trzeba znać, starając się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca.

Co sprawdza bank, jeśli obcokrajowiec stara się o kredyt?

Pierwszym krokiem, jaki wykonują banki w celu otrzymania kredytu, jest weryfikacja dokumentów obcokrajowca. Przykładem może być weryfikacja karty pobytu. Jej interpretacja zależy jednak od banku. Niektóre udzielą kredytu bez względu na czas ważności karty. Inne banki z kolei pozwolą na okres kredytowania nie dłuższy niż okres ważności karty pobytu. W niektórych przypadkach banki mogą wymagać określonego terminu karty pobytu. Tak jest w przypadku Eurobanku, który wymaga od obcokrajowca, aby jego karta pobytu była ważna jeszcze przynajmniej 5 lat. Kiedy jest inaczej, kredyt nie zostanie udzielony. Każdy bank ma zatem odrębne wymogi. Przed rozpoczęciem starania się o kredyt hipoteczny, warto sprawdzić różne banki i oferowane przez nie możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego przez cudzoziemca, by ten mógł kupić mieszkanie, dom lub działkę.

zaliczka a zadatek na mieszkanie

Najważniejsze dane potrzebne podczas zaciągania kredytu hipotecznego

Chociaż banki mogą mieć zróżnicowane wymogi, to jest kilka warunków i danych, których będzie wymagał każdy bank. Od tych informacji zależy czy i który bank przyzna kredyt. Mają one wpływ także na jego wysokość, walutę, w jakiej zostanie udzielony oraz współczynnik LTV kredytu. Zgonie z tą zasadą obcokrajowiec ubiegający się o kredyt hipoteczny w Polsce na kupno nieruchomości powinien przygotować następujące dane i informacje:

  • czy ma status rezydenta,
  • numer PESEL,
  • na temat dochodów uzyskiwanych i rozliczanych na terenie naszego kraju,
  • raport BIK ze swojego kraju pochodzenia w celu weryfikacji historii i zdolności kredytowej,
  • dotyczące związków rodzinnych i małżeńskich z obywatelami Polski,
  • aktualną kartę pobytu — bez względu na o, czy została wydana na czas określony, czy nieokreślony,
  • dotyczące posiadania obywatelstwa krajów UE lub tych znajdujących się poza nią.

Wymagania, jakie powinien spełnić obcokrajowiec

Podstawowym wymaganiem, jakie stawiają banki, jest posiadanie numeru PESEL. Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt go nie posiada, wówczas powinna złożyć wniosek o nadanie takiego numeru. Bardzo ważną kwestią dotyczącą zatrudnienia jest oczywiście sposób zatrudnienia i wysokość zarobków. Najlepszą sytuację będą mieli pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Warto jednak wspomnieć, że w tym przypadku banki postrzegają ją lepiej, jeśli jest zawarta przynajmniej od 3 miesięcy. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy umowa jest zawarta na czas określony. Wówczas banki oczekują umowy trwającej przynajmniej od 6 miesięcy i aktualnej przez kolejne 6 miesięcy. Niektóre banki jak ING mogą wymagać, aby czas jej trwania obejmował przynajmniej kolejne 12 miesięcy. Zobacz także: zaliczka a zadatek na mieszkanie.

Stała więź łącząca z Polską

Banki, obok wymagań finansowych i prawnych, wymagają także, aby osoba ubiegająca się o kredyt przedstawiła także swoje powiązania z Polską. Mogą one dotyczyć wspomnianego już zatrudnienia. Niektóre banki, w tym BNP Paribas wymaga związku z postaci małżeństwa z obywatelem lub obywatelką naszego kraju. Innym bankom wystarczają inne powiązania z Polską — np. polskie pochodzenie, narodowość, a nawet posiadanie nieruchomości na terenie kraju. Jest to dla banku przejaw zespolenia na stałe z naszym krajem.

Comments are closed.