Zaliczka a zadatek na mieszkanie od dewelopera

Zaliczka a zadatek na mieszkanie od dewelopera

Niemal każdy chciałby być posiadaczem wymarzonego mieszkania, w którym czułby się komfortowego i do którego z chęcią by wracał. Niektórzy decydują się na jego zakup z rynku wtórnego, a inni z rynku pierwotnego od dewelopera. Zawsze jest to dość poważna decyzja, wiążąca się z dużym wydatek, a tym samym często z koniecznością uzyskania kredytu. Ponadto kupno mieszkania wiąże się z podpisaniem umowy przedwstępnej, która z kolei nakłada obowiązek wpłacenia zaliczki lub zadatku. Warto więc wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema formami przedpłaty by wybrać najlepszą opcję zabezpieczenia transakcji zakupu. To, która z nich zostanie wybrana ma ogromne znaczenie na przykład kiedy transakcja nie dojdzie do skutku bądź bank odmówi udzielenia kredytu.

Zaliczka czy zadatek na nowe mieszkania – a to nie to samo?

Otóż nie. Oba pojęcia regulują przepisy kodeksu cywilnego. Wybierając mieszkanie od dewelopera trzeba mieć świadomość, że zanim dokonamy zakupu będziemy zobowiązani do podpisania umowy przedwstępnej, która z kolei będzie określała kwotę i formę przedpłaty, jakiej trzeba dokonać przed sfinalizowaniem transakcji. Będzie to albo zaliczka albo zadatek. Nie są to pojęcia tożsame. Stanowią określoną sumę pieniędzy, będącą częścią całkowitej ceny towaru, ale w zależności od tego, którą opcje wybierzemy, będziemy mieli do czynienia z nieco odmiennymi formami zabezpieczeń.

Podpisując umowę przedwstępną trzeba dokładnie ją przeczytać i sprawdzić na jakie warunki się godzimy oraz czy w sposób precyzyjny został określony rodzaju przedpłaty. Pozwoli nam to uniknąć przykrych niespodzianek kiedy z jakiś powodów nie dojdzie do sfinalizowania transakcji.

Zadatek a zaliczka – różnice

W przypadku zaliczek na mieszkanie mamy do czynienia z pewną ustaloną wcześniej sumą pieniędzy (stanowiącą np. 30% pełnej kwoty), którą należy wpłacić w ramach zabezpieczenia transakcji zakupu. Jeśli ostatecznie umowa dojdzie do skutku, to Kupujący musi uregulować pozostałą należność (kwotę pomniejszoną o zaliczkę). Natomiast jeśli z jakiś powodów umowa nie zostanie wykonana, to cała zaliczka powinna być zwrócona. W związku z czym zarówno Kupujący, jak i Sprzedający ma prawo zrezygnować z transakcji i przysługuje mu zwrot pieniędzy, Podobnie jak inwestor, który wycofując się musi oddać sumę, jaką otrzymał.

Natomiast zadatek stanowi lepsze zabezpieczenie dla obu stron umowy, ponieważ jeśli któraś z nich nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, to traci całą sumę zadatku na korzyść drugiej strony. Tego typu zaostrzenia prawne zapisane w umowie przedwstępnej zabezpieczają obie strony umowy przed jej zerwaniem. W tym przypadku zadatek stanowi zabezpieczenie dla dewelopera, a także dla nabywców. Warto podkreślić, że jeśli inwestor odstąpi od sprzedaży lokalu, to ma on obowiązek zwrócić nam dwukrotność zadatku, jaki został wpłacony. Zaś gdy transakcja nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, deweloper ma obowiązek oddać zadatek w pełnej wysokości, a więc tak jak zaliczkę.

Zadatek a zaliczka – co warto jeszcze wiedzieć

Warto pamiętać, że o ile suma przedpłaty może pozostawać taka sama, to jej formy są różne i trzeba się dobrze zastanowić, która z nich będzie dla nas najbardziej korzystna. Warto również podkreślić, że jeśli w umowie przedwstępnej przedpłata nie będzie określona jako zadatek, to będzie traktowana jako zaliczka.

To czy wybieramy zadatek czy zaliczkę ma też znaczenie kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny. Jeśli nie zostanie on nam przyznany, to zadatek nam przepadnie, a zaliczka powinna być zwrócona.

Comments are closed.